Insert Logo Here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revizija tehničke dokumentacije

Hotel Maestral, Pržno, Budva

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog i Izvođačkog projekta konstrukcije (rekonstrukcija, sanacija i proširenje kapaciteta) hotela Maestral u Miločeru - I faza, postojeća površina objekta 10.500m2, novoprojektovana površina 14.500 m2, Miločer, Budva

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

HIT Montenegro

Datum:

Feb 2002 – Mar 2002

 

Slike

Hotela Maestral, Miločer, Budva

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog i Izvođačkog projekta konstrukcije (rekonstrukcija, sanacija i proširenje kapaciteta) hotela Maestral u Miločeru - II faza, postojeća površina objekta 10.500m2, novoprojektovana površina 14.500 m2, Miločer, Budva

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

HIT Montenegro

Datum:

Sep 2002 – Oct 2002

 

Slike

Stambeni objekat Radanović, Petrovac

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta konstrukcije Stambenog objekta Radanović UP 960/1, površine cca. 1300 m2, Petrovac, Budva

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Privatni investitor

Datum:

Nov 2002 – Dec 2002

Trotoar uz put Duklo - Mokra Njiva, Nikšić

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta trotoara uz put Duklo - Mokra Njiva, dužine oko 1,500m, Nikšić, projekat finansiran od strane USAID

Funkcija na projektu:

Rukovodilac revizije

Investitor:

CHF Montenegro

Datum:

Aug 2003 – Sep 2003

 

Prethodno stanje

Odlagališta pepela pri Termoelektrani Pljevlja

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta Hidrotehničkih konstrukcija za Povećanje Odlagališta pepela pri Termoelektrani Pljevlja, Maljevac, Pljevlja

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

EPCG, Termoelektrana Pljevlja

Datum:

Sep 2003 – Nov 2003

Hotela Maestral, Miločer, Budva

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog i Izvođačkog projekta konstrukcije (rekonstrukcija, sanacija i proširenje kapaciteta) i Projekta osmatranja ponašanja tla i objekata Hotela Maestral u Miločeru - III faza, postojeća površina objekta 10.500m2, novoprojektovana površina 14.500 m2, Miločer, Budva

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

HIT Montenegro

Datum:

Dec 2003 – Feb 2004

 

Slike

Tunel Vrmac, Kotor

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta hidrotehničkih konstrukcija i Projekta osmatranja na Rekonstruckiji tunelu Vrmac, Kotor

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za Projekat osmatranja i hidrotehničku konstrukciju

Investitor:

Ministarstvo pomorstva i saobraćaja

Datum:

Jan 2004 – July 2004

Stambeno naselje, Petrovac

Opis aktivnosti:

Revizija Idejnog projekta Gradskog naselja od ukupno 17 stambenih i stambeno-poslovnih objekata, DUP Petrovac - Centar, Petrovac, Budva

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Le pont doo, Podgorica

Datum:

May 2004 - Jun 2004

Poslovni objekat Direkcija za kadrove CG i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta konstrukcije Poslovnog objekta Direkcije za kadrove CG i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, površine cca. 3.500 m2, Podgorica

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Opština Podgorica/EAR EU

Datum:

Jun 2004 – Jul 2004

 

 

Kraljevsko pozorište Zetski dom, Cetinje

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta konstrukcije za Rekonstrukciju objekta Kraljevsko pozorište – Zetski dom, Cetinje,

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Kraljevsko pozorište Zetski dom, Cetinje

Datum:

Aug 2004 – Sep 2004

Stambeno poslovni objekti 1A, 3 i 5A, Petrovac

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnih projekata Stambeno poslovnih objekata 1A, 3 i 5A, DUP Petrovac Centar, Petrovac, Budva

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Le pont doo, Podgorica

Datum:

Nov 2004 – Dec 2004

Benzinska pumpa i punionica za autogas, na putu Tivat - Budva, Radanovići, Budva

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta konstrukcije objekta Benzinske pumpe i punionice za autogas, sa nadstrešnicom, na magistralnom putu Tivat - Budva, Radanovići, Budva

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Roksped doo, Podgorica

Datum:

Mar 2005 – Apr 2005

Prihvatni centar za azilante i strance, Spuž, Danilovgrad

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta konstrukcije objekta Prihvatni centar za azilante i strance, površine cca. 2,100m2, Spuž, Danilovgrad

Funkcija na projektu:

Rukovodilac revizije

Investitor:

MUP CG i UNHCR

Datum:

Oct 2005 – Nov 2005

Stambeno poslovni objekti 1B, 2B i 5B, Petrovac

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnih projekata Stambeno poslovnih objekata 1B, 2B i 5B, na K.P. 812 i K.P. 820, DUP Petrovac Centar, Petrovac, Budva

Funkcija na projektu:

Rukovodilac revizije

Investitor:

Le pont doo, Podgorica

Datum:

May 2006 – Jun 2006

Stambeno poslovni objekti 6B i 6C, Petrovac

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnih projekata Stambeno poslovnih objekata 6B i 6C, na kat. parcelama 702/2 i 819/3, DUP Petrovac Centar, Petrovac

Funkcija na projektu:

Rukovodilac revizije

Investitor:

Le pont doo, Podgorica

Datum:

Jun 2006 – Jul 2006

Univerzitetski centar Budva

Opis aktivnosti:

Revizija Idejnog projekta konstrukcije Univerzitetskog centra Budva, površine cca. 7,000m2, Budva

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Opština Budva, Sekretarijat za urbanizam

Datum:

Sep 2006

Univerzitetski centar Budva

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta konstrukcije Univerzitetskog centra Budva, površine cca. 8,500m2, Budva

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Opština Budva, Sekretarijat za urbanizam

Datum:

Oct 2006 - Nov 2006

Poslovni objekat Zavoda za zapošljavanje,  Kotor

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije Poslovnog objekta Zavoda za zapošljavanje,  Kotor

Funkcija na projektu:

Rukovodilac revizije

Investitor:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Podgorica

Datum:

Nov 2006 – Dec 2006

 

Crteži

Glavni kolektor atmosferske kanalizacije, Starom aerodrom, Podgorica

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta Glavnog kolektora atmosferske kanalizacije na Starom aerodromu, Podgorica – izmjene i dopune faze konstrukcija, Podgorica

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Opština Podgorica  - Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Datum:

May 2007 – Jun 2007

Silosi u Luci Zelenika, Herceg Novi

Opis aktivnosti:

Revizija Projekte betona i Projekta osmatranja konstrukcije Silosa u luci Zelenika, zapremine cca 2,000m3, Herceg Novi

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za Projekat betona i Projekat osmatranja objekta

Investitor:

Mjesovito doo, Herceg Novi

Datum:

Aug 2007 – Oct 2007

Stambeno poslovni objekta, Zabjelo 9, Podgorica

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnih projekata Stambeno poslovnih objekata, na UP 81 i 82, DUP "Zabjelo 9", ukupne površine cca. 5,000m2, Podgorica

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Ave Marija Koljcevic doo, Podgorica

Datum:

Sep 2007 – Jan 2008

Individualni stambeni objekat, KP 1848, Tološi, Podgorica

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta Individualnog stambenog objekta, DUP "Blok VI – Kruševac", kat. parcela 1848, KO Tološi, Podgorica

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Privatni investitor

Datum:

Oct 2007

Stambeni objekti A, B, C i D, Drač, Podgorica

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta Stambenog objekta na U.P. 530, lamele A, B, C i D, DUP Drač - Putnički terminal, Podgorica

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Privatni investitor

Datum:

Nov 2007

Centar za kriminalističku tehniku i vještačenje – Forenzika, Danilovgrad

Opis aktivnosti:

Revizija Izvođačkog projekta Centra za kriminalističku tehniku i vještačenje - Forenzika, Kompleks Policijske akademije,  Danilovgrad

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Vlada Crne Gore - MUP i JU

Datum:

Aug 2008 – Sep 2008

Dalekovod DV 400 kV Podgorica – granica Albanije, Podgorica

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog građevinskog projekta dalekovoda DV 400 kV Podgorica – granica Albanije, dužina trase oko 23 km, 79 stubova, Podgorica

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

EPCG - Crnogorski Elektroprenosni Sistem - CGES ad, Podgorica

Datum:

Nov 2008 - Jul 2009

 

Nadzor

Stambeno – poslovni objekat , KP 927 Petrovac, Petrovac

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta Stambeno – poslovnog objekta DUP Petrovac – šira zona, KP 927 KO Petrovac, blok 10, UP 61, površine cca. 2,500m2, Petrovac, Budva

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Montenegropromet doo, Budva

Datum:

Feb 2009 - Jun 2009

Stambeno – poslovni objekata, Bečići

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog projekta Stambeno – poslovnog objekta, DUP Bečići, površine cca. 1,900m2, Bečići, Budva

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Privatni investitor

Datum:

Jun 2009

Objekti na magistralnom putu M18, dionica raskrsnica Bralenovica – petlja – benzinska pumpa Euro petrol, Danilovgrad

Opis aktivnosti:

Revizija Generalnog i Glavnog projekta konstrukcije objekata na Rekonstrukciji magistralnog puta M18, dionica raskrsnica Bralenovica – petlja – benzinska pumpa Euro petrol, Danilovgrad

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Vlada Crne Gore - Direkcija za saobraćaj

Datum:

Jun 2009 - Nov 2009

 

Crteži

Poslovno - stambeni objekat, UP 4, Blok 2, Kruševac, Podgorica

Opis aktivnosti:

Revizija Izvođačkog projekta Poslovno - stambenog objekta na UP br. 4, Blok 2, DUP Stambena zajednica Kruševac, površine cca. 1,300 m2, Podgorica

Funkcija na projektu:

Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

Telemont doo, Podgorica

Datum:

Aug 2009 - Sep 2009

Dalekovod DV 110 kV TS Podgorica 5 – KAP, Podgorica

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog građevinskog projekta dalekovoda DV 110 kV TS Podgorica 5 – KAP, dužina trase oko 11 km, Podgorica

Funkcija na projektu:

Rukovodilac revizije i Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

EPCG - Crnogorski Elektroprenosni Sistem - CGES ad, Podgorica

Datum:

Sep 2009 - Nov 2009

Trafostanica TS 110/10 kV Podgorica 5, Podgorica

Opis aktivnosti:

Revizija Glavnog građevinskog projekta rekonstrukcije i proširenja TS 110/10 kV Podgorica 5, Podgorica

Funkcija na projektu:

Rukovodilac revizije i Odgovorni revident za konstrukciju

Investitor:

EPCG - Crnogorski Elektroprenosni Sistem - CGES ad, Podgorica

Datum:

Oct 2009 - Nov 2009